Nauwa Shipping AB
 

Nauwa Shipping är ett familjeföretag lokaliserat i Blikstorp

strax utanför Hjo.

Vår verksamhet består av shipping och fastighetsförvaltning.

- I shippingverksamheten ingår befraktning  och ”back office” för rederi.

- Fastighetsverksamheten bedriver uthyrning och förvaltning av egna hyresfastigheter.


Nauwa Shipping AB

Ekängsvägen 15

544 93 Hjo

tel 070-3212695

email: nauwa@artech.se

skype: nauwashipping


 

Webbdesign: Mikael N. de Age´